Portréty zákazníků MEILLER: Společně s tím pohneme!

Společně s tím pohneme!

Portrét zákazníka: Breitsamer Entsorgung und Recycling GmbH

Společnost Breitsamer Entsorgung und Recycling GmbH staví na sklápěčových systémech MEILLER - a to již dlouhá léta.

Stejně jako v úlu to vypadá v Moosachu v prostorách společnosti Breitsamer Entsorgung und Recycling GmbH v severozápadní části Mnichova.

Téměř v minutových intervalech tam předjíždějí především dvouramenné nosiče kontejnerů, které jsou zde váženy a jejich kontejnery vykládány na jedné z ramp. Ty byly posbírány v každém koutě hlavního bavorského města. Přibližně 2600 kusů kontejnerů v zelené barvě a s bílým nápisem stojí přímo v Mnichově nebo v jeho okolí, od Freisingu až po Starnberg a od Dachau do Ebersbergu. Například na hlavním nádraží v Mnichově nebo v Olympiaparku, ale také na velkých staveništích „München Seven“ ve čtvrti Glockenbachviertel nebo v „Paláci opery“. Se stejnojmennými producenty medu nemá firma Breitsamer nic společného, a přesto je i sběr a další zpracování materiálů hlavní činností tradiční mnichovské společnosti, stejně jako u včel. Neboť to, čím je pro hmyz nektar z květů, je pro společnost Breitsamer Entsorgung und Recycling GmbH stavební smíšený odpad, průmyslový odpad nebo soukromý odpad velkých rozměrů, ale i všechny další odpadové produkty, které mohou být zavezeny k řádné recyklaci.

Všechno to začalo před více než 40 lety výstavbou metra pro olympijské hry v roce 1972 v Mnichově. Tehdy vznikly první kontejnerové služby, vysvětluje Johann Breitsamer junior, obchodní ředitel společnosti. Na začátku stáli rodiče Gertraud a Johann Breitsamer (senior) a brzy také oba synové. „Již jako děti jsme já i můj bratr Thomas, dnes technický ředitel Breitsamer Entsorgung und Recycling GmbH, museli pracovat v dílně”, vzpomíná Johann Breitsamer junior. V polovině 90. let pak oba dva zároveň v návaznosti na své vzdělání převzali obchod od otce a rozšířili ho. Tak se z provozovatele kontejnerových služeb stal úspěšný podnik zabývající se likvidací odpadů s nejmodernějším zařízením na třídění odpadů v Bavorsku.

Johann a Thomas Breitsamer
[Translate to Česká republika (Česky):] Johann und Thomas Breitsamer

Změny právních předpisů o odpadech v posledních letech a desetiletích vyžadovaly nezbytné úpravy, vysvětluje Johann Breitsamer junior. Dávno pryč jsou doby, kdy mohly být odpady všeho druhu pouze naloženy a na skládce zase vyloženy. To dnes již není možné, říká obchodní ředitel. Místo toho musí být všechno správně připraveno a opět řádně zavezeno k recyklaci. Tedy odpad se třídí, optimalizuje a zpracovává na cenné, zužitkovatelné materiály. U společnosti Breitsamer Entsorgung und Recycling GmbH to probíhá pomocí moderního zařízení ke třídění a úpravě odpadů, které tvoří srdce tohoto podniku.

Ruční práce a nejmodernější technika umožňují, aby z druhově čistých, ale především i ze smíšených odpadů zůstaly na konci pracovního řetězce cenné materiály. Téměř 100 procent činí kvóta využití u společnosti Breitsamer Entsorgung und Recycling GmbH. Ekologicky tím můžeme výrazně přispívat k ochraně životního prostředí, říká Johann Breitsamer. Na asi 140.000 tun odpadu je to skvělý výkon. Přibližně třetina z více než 100 zaměstnanců pracuje na a se zařízením k třídění a úpravě odpadů. Jejich oči a ruce, ale také magnety, dmychadla a optické skenery pomáhají třídit odpady na jednotlivé složky. Na konci příkladně zůstává papír, plast nebo dřevo. Co nelze recyklovat dle materiálů, to je zpracováno, vysvětluje technický ředitel Thomas Breitsamer. „Ze zvláštní směsi různých odpadů na pozemku v Moosachu vzniká náhradní palivo”. V roce 2004 společnost získala souhlas pro jeho výrobu, od té doby přispívá k výraznému snížení emisí CO2. Neboť „chmýří”, jak společnost k likvidaci odpadů láskyplně nazývá směs odpadů lehkou jako pírko, se používá místo fosilních paliv, tedy oleje, plynu nebo uhlí. Na tomto náhradním palivu je především závislé odvětví výroby cementu, protože může vytvářet vysokou teplotu. Tak je pomocí chmýří vypalován slínek, ze kterého se zase namelou další druhy cementu, říká Thomas Breitsamer.

Kdo se z více než 100 zaměstnanců nezabývá úpravou a recyklací, ten v kanceláři přijímá zakázky, pracuje v podnikové zámečnické dílně nebo v některé z dalších dílen či jezdí s jedním z 36 nákladních automobilů, které svážejí cenné odpady. Asi 45 řidičů jezdí s automobily, které jsou téměř výhradně vybaveny sklápěčovými systémy Meiller, a to již po mnoho let. „Společnost Meiller má jednoduše lepší výrobky, pokud jde o stabilitu a vlastnosti”, vysvětluje Thomas Breitsamer. Již otec Johann Breitsamer senior vsadil na systémy Meiller, a tím to velmi dobře rozjel, v pravém slova smyslu. „Zvlášť senzační je zdvihový výkon, který nabízí dostatečné rezervy. U těžké stavební suti by jinak mohlo docházet k problémům.“ Co ale má vždy největší vliv, to je dobrá spolupráce obou tradičních mnichovských podniků, říká technický ředitel. K úspěchu firmy také výrazně přispívá včasný a nekomplikovaný servis. Mému bratrovi Thomasovi především učarovalo dálkové ovládání sklápěčů, dodává Johann Breitsamer junior s úsměvem. „Ano”, přiznává technický ředitel, „žádný řidič se ho již nevzdá.” Bez ohledu na to, zda se jedná o úzké příjezdové cesty, citlivou dlažbu nebo zaparkované kontejnery, manipulace je snadno pochopitelná a velmi praktická, říká Thomas Breitsamer. „Našemu obchodu to hodně prospívá”, dodává jeho bratr Johann. „Neboť musí být vyřízen během krátké doby!“ Komfortní manipulace s kontejnery umožňuje krátké dodací lhůty, a proto větší objem zakázek. Krátká lhůta ale také znamená stálé změny v předpisech, u stavebních materiálů nebo technik třídění, říká obchodní ředitel. „Je to velmi vzrušující a práce je zajímavá.“ Konec konců společnost Breitsamer nabízí všechno z jedné ruky: Od plánování u zákazníka na místě, přes odvoz až k recyklaci. Trošku to probíhá stejně jako u jmenovců, Breitsamer včelařů, jejichž včely stále hledají ten nejlepší nektar z květů, aby z něj mohly udělat chutný med. U společnosti Breitsamer Entsorgung und Recycling GmbH stále hledají, jak by mohli ještě něco zlepšit, zlikvidovat nebo prodat, říká ředitel Johann Breitsamer.