Budynek główny MEILLER

Odcisk

Spółka działająca pod nazwą Meiller Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, mieszcząca się pod adresem:

ul. Grabska 11 C
32-005 Niepołomice

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000260066, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000 000,00 zł.

Spółka używa następującego numeru NIP: 9452060778.
Spółka jest dostępna pod adresem e-mail: info-pl@meiller.com

© 2018 - 2024 MEILLER Polska Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone