Hlavní budova MEILLER

Impresum

Informace podle § 7, odst.  zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Prodávající:

F.X. MEILLER Slaný s.r.o.
Slaný, Netovick 386, okres Kladno, PS 27401
Tel.: +420 312 577 101
E-mail: slany@meiller.com

Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, Spisová značka  22757
IČO: 49706454
DIČ: CZ49706454
Jednatel oprávněný k zastupování: Dr. Sebastian Simon

Odpovědnost:
Informace na našich internetových stránkách byly pečlivě zkontrolovány a opírají se o uvedený stav. Nehledě na to, nelze ručit za úplnost, správnost a aktuálnost informací. Tyto internetové stránky nejsou placenou službou a ani ji nenahrazují, a proto nejsme odpovědni za jakoukoliv škodu způsobenou informací uvedenou na těchto internetových stránkách.

Obsah externích stránek, na které odkazujeme, nemůžeme kontrolovat. Za obsah odkazovaných stránek je odpovědný pouze jejich provozovatel a proto nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto internetových stránkách.

© 2018 - 2024 F.X. MEILLER Slaný s.r.o. Všechna práva vyhrazena.