Hlavní budova MEILLER

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokyny k ochraně osobních údajů

Vítejte na webové stránce společnosti F. X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG. Těšíme se na vaši návštěvu a vážíme si vašeho zájmu o náš podnik a naše výrobky.

Ochranu vašeho soukromí při sběru, zpracovávání a využití vašich osobních údajů dle zákonných ustanovení bereme velmi vážně. Na této stránce jsme pro vás shrnuli, jak budeme zacházet s vašimi údaji a vaším soukromím. Toto prohlášení k ochraně osobních údajů platí jen pro webovou stránku společnosti F. X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG i její zahraniční společnosti. Vezměte, prosím, na vědomí, že se to netýká webových stránek jiných distributorů, na které na našich stránkách odkazujeme.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji ve smyslu německého Spolkového zákona o  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. GDPR) se rozumí veškeré údaje týkající se osobních nebo věcných vztahů identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. To se vedle jména a adresy týká i vašeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Všechny tyto údaje podle GDPR a dalších předpisů k ochraně osobních údajů podléhají zvláštní ochraně, kterou zajišťujeme pomocí technických a organizačních opatření.

Shromažďování neosobních údajů

K návštěvě naší webové stránky od vás nepotřebujeme žádné osobní údaje. Tady můžete informace získat anonymně. Automaticky jsou uloženy pouze technické informace, jako je název vašeho poskytovatele internetových služeb, internetový prohlížeč, operační systém, rozlišení obrazovky a webové stránky, které vás k nám přivedly, počet a datum vašich návštěv, průměrný čas strávený na našich stránkách a u nás navštívené webové stránky (tedy bez registrace). Tyto údaje jsou vyhodnocovány pouze statisticky a nelze je zpětně vysledovat až k vám, slouží jen k dalšímu zlepšování naší internetové prezentace pro vás.

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a využívat jen tehdy, pokud nám dobrovolně sdělíte vaše údaje, jako například v rámci poptávky, ucházení se o místo, registrace, průzkumu apod. V tomto případě vaše osobní údaje použijeme k vyřízení poptávky, zpracování vaší objednávky, k zajištění vašeho přístupu ke zvláštním informacím nebo nabídkám, ke správě zákazníků, pro průzkum výrobků a marketing pouze v nezbytném rozsahu. K udržování vztahů se zákazníky může být dále nutné, aby byly vaše osobní údaje uloženy, zpracovány a předány např. naším dceřiným společnostem po celém světě, aby mohly konkrétně zpracovat speciální poptávky.

Nebudeme vaše osobní údaje prodávat třetím stranám ani je jinak obchodně využívat. Předávání osobních údajů státním institucím a orgánům proběhne pouze v rámci závazných národních právních předpisů. Naši zaměstnanci, agentury a obchodníci jsou z naší strany zavázáni k mlčenlivosti a dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Právo na informace a vymazání

Podle článku 15 GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům uloženým u nás i podle článku 16 GDPR máte právo na opravu nesprávných údajů popř. smazání údajů uložených bez povolení.

Kontaktujte pracovníka ochrany údajů

Pokud máte dotazy, návrhy či stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte a obraťte se na nás pod nadpisem „Ochrana údajů:

Christian Gschlößl
Tel. +49 89 1487 2028
privacy(at)meiller.com

Cookies

Společnost MEILLER používá na této webové stránce cookies. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých jsou na vašem PC uloženy informace a při vaší další návštěvě mohou být zase načteny, aby tímto způsobem na váš počítač dočasně uložily technické údaje nebo informace potřebné pro správnou funkci jednotlivých nabídek.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí, které chcete použít, jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb.

Pokud si nepřejete používat cookies, žádáme vás, abyste ve vašem prohlížeči zakázali možnost používání cookies. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě vašeho prohlížeče. Z technických důvodů je možné, že v případě zákazu používání cookies nebudou jednotlivé nabídky na naší internetové prezentaci správně fungovat.

Kódování TLS

Tato stránka využívání kódování TLS z důvodů bezpečnosti a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako například poptávky, které jste nám zaslali jako provozovatel stránek. Kódované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a zobrazí se symbol zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Je-li aktivní kódování TLS, nemohou být třetí stranou načteny údaje, které jste nám poskytli.