Hlavní budova MEILLER

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokyny k ochraně osobních údajů

Vítejte na webové stránce společnosti F. X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG. Těšíme se na vaši návštěvu a vážíme si vašeho zájmu o náš podnik a naše výrobky.

Ochranu vašeho soukromí při sběru, zpracovávání a využití vašich osobních údajů dle zákonných ustanovení bereme velmi vážně. Na této stránce jsme pro vás shrnuli, jak budeme zacházet s vašimi údaji a vaším soukromím. Toto prohlášení k ochraně osobních údajů platí jen pro webovou stránku společnosti F. X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG i její zahraniční společnosti. Vezměte, prosím, na vědomí, že se to netýká webových stránek jiných distributorů, na které na našich stránkách odkazujeme.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji ve smyslu německého Spolkového zákona o  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. GDPR) se rozumí veškeré údaje týkající se osobních nebo věcných vztahů identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. To se vedle jména a adresy týká i vašeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Všechny tyto údaje podle GDPR a dalších předpisů k ochraně osobních údajů podléhají zvláštní ochraně, kterou zajišťujeme pomocí technických a organizačních opatření.

Shromažďování neosobních údajů

K návštěvě naší webové stránky od vás nepotřebujeme žádné osobní údaje. Tady můžete informace získat anonymně. Automaticky jsou uloženy pouze technické informace, jako je název vašeho poskytovatele internetových služeb, internetový prohlížeč, operační systém, rozlišení obrazovky a webové stránky, které vás k nám přivedly, počet a datum vašich návštěv, průměrný čas strávený na našich stránkách a u nás navštívené webové stránky (tedy bez registrace). Tyto údaje jsou vyhodnocovány pouze statisticky a nelze je zpětně vysledovat až k vám, slouží jen k dalšímu zlepšování naší internetové prezentace pro vás.

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a využívat jen tehdy, pokud nám dobrovolně sdělíte vaše údaje, jako například v rámci poptávky, ucházení se o místo, registrace, průzkumu apod. V tomto případě vaše osobní údaje použijeme k vyřízení poptávky, zpracování vaší objednávky, k zajištění vašeho přístupu ke zvláštním informacím nebo nabídkám, ke správě zákazníků, pro průzkum výrobků a marketing pouze v nezbytném rozsahu. K udržování vztahů se zákazníky může být dále nutné, aby byly vaše osobní údaje uloženy, zpracovány a předány např. naším dceřiným společnostem po celém světě, aby mohly konkrétně zpracovat speciální poptávky.

Nebudeme vaše osobní údaje prodávat třetím stranám ani je jinak obchodně využívat. Předávání osobních údajů státním institucím a orgánům proběhne pouze v rámci závazných národních právních předpisů. Naši zaměstnanci, agentury a obchodníci jsou z naší strany zavázáni k mlčenlivosti a dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Právo na informace a vymazání

Podle článku 15 GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům uloženým u nás i podle článku 16 GDPR máte právo na opravu nesprávných údajů popř. smazání údajů uložených bez povolení.

Cookies

Společnost MEILLER používá na této webové stránce cookies. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých jsou na vašem PC uloženy informace a při vaší další návštěvě mohou být zase načteny, aby tímto způsobem na váš počítač dočasně uložily technické údaje nebo informace potřebné pro správnou funkci jednotlivých nabídek.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí, které chcete použít, jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb.

Pokud si nepřejete používat cookies, žádáme vás, abyste ve vašem prohlížeči zakázali možnost používání cookies. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě vašeho prohlížeče. Z technických důvodů je možné, že v případě zákazu používání cookies nebudou jednotlivé nabídky na naší internetové prezentaci správně fungovat.

Kódování TLS

Tato stránka využívání kódování TLS z důvodů bezpečnosti a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako například poptávky, které jste nám zaslali jako provozovatel stránek. Kódované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a zobrazí se symbol zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Je-li aktivní kódování TLS, nemohou být třetí stranou načteny údaje, které jste nám poskytli.

Google Tag Manager

Tato webová stránka využívá funkcí služby Google Tag Manager. Poskytovatelem je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Použití je založeno na našich oprávněných zájmech ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (analýza, optimalizace a ekonomické fungování naší online nabídky)

Správce značek Google je služba, která nám umožňuje spravovat tzv. Tagy webových stránek prostřednictvím rozhraní, například: B. Google Analytics. Správce značek sám ne zpracovává osobní údaje uživatelů.

Další informace naleznete v zásadách použití Google Tag Manager.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkcí webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Použití je založeno na našich oprávněných zájmech ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (analýza, optimalizace a ekonomické fungování naší online nabídky)

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem užívání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy po dobu 14 měsíců.

Více informací ke zpracovávání uživatelských údajů u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google.

Plugin prohlížeče

Můžete odmítnout ukládání souborů cookies příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; chtěli bychom vás však upozornit, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zamezit zaznamenávání údajů vytvořených prostřednictvím cookie a týkajících se vašeho využívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) na Google i zpracování těchto údaje společností Google tím, že si pod následujícím odkazem stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Odpor vůči shromažďování údajů

Můžete zabránit zaznamenávání vašich údajů službou Google Analytics tím, že kliknete na následující odkaz. Bude použito cookie opt-out, které při dalších návštěvách této webové stránky zabrání zaznamenávání vašich údajů: Deactivating Google Analytics

Anonymizace IP adres

Používáme funkci „Aktivace anonymizace IP adres“ na této webové stránce. Tím bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je kompletní IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k dalšímu poskytování služeb spojených s využíváním webové stránky a internetu vůči provozovateli této webové stránky. IP adresa zjištěná v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude spojena s dalšími daty společnosti Google.

Demografické údaje u Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Mohou tak být vytvořeny zprávy, které obsahují údaje o stáří, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google i z údajů návštěvníků od třetích stran. Tyto údaje nemohou být přiřazeny k určité osobě. Kdykoli můžete tuto funkci deaktivovat nastavením zobrazení ve vašem účtu Google nebo obecným zákazem zaznamenávání vašich údajů službou Google, jak je to zobrazeno v bodě „Odpor vůči shromažďování údajů“.

Google Maps

Tato webová stránka používá mapovou službu "Mapy Google" přes rozhraní. Poskytovatelem je Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používání Map Google se provádí v zájmu jasnější a snadnější vyhledání stránek, které jsme uvedli na webu (místa MEILLER, servisní partneři). To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obvykle předávány a uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

YouTube

Naše webová stránka zahrnuje videa YouTube. Provozovatelem stran je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich produktů na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Jestliže navštívíte některou z našich webových stránek s podporou pluginů YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. YouTube server bude informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje přiřadit chování při prohlížení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tím se můžete vyhnout odhlášením z vašeho účtu YouTube.

Další informace ke zpracovávání uživatelských údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube.

Kontaktujte pracovníka ochrany údajů

Pokud máte dotazy, návrhy či stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte a obraťte se na nás pod nadpisem „Ochrana údajů:

Christian Gschlößl
Tel. +49 89 1487 2028
privacy(at)meiller.com