MEILLER i.s.a.r.-control

Dálkové ovládání i.s.a.r.-control 3

Plná kontrola při sklápění

S dálkovým ovládáním MEILLER i.s.a.r.-control máte plnou kontrolu: Stroj obsluhujte z bezpečné vzdálenosti a na místě, které vám nabízí nejlepší výhled.

Všechny ovládací funkce jsou logicky uspořádány, snadno srozumitelné a intuitivně provedené.

Prakticky: S předprogramovatelnými průběhy sekvenčního ovládání je obsluha dokonce ještě jednodušší.

Nyní sestavte poptávku výrobku

Vaše výhody:

 • Snadno srozumitelné dálkové ovládání pro všechny funkce
 • Praktické ovládací funkce pro den a noc – i s rukavicemi
 • Efektivní a časově úsporné ovládání
 • Praktické sekvenční řízení pro automatické programy
 • Lepší bezpečnost práce

Podrobné informace

Více informací o i.s.a.r.-control

Profitujte z kvality a know-how vedoucí firmy na trhu. S originálním rádiovým dálkovým ovládáním MEILLER je obsluha sklápěče velmi snadná. Ovládáním z dálky stoupne bezpečnost práce – tím odpadají dlouhé časy chůze. Efektivně se tak sníží pracovní cykly a náklady.

Praktické ovládací funkce

Ovládací prvky i.s.a.r.-control o hmotnosti asi 340kg jsou seřazeny intuitivně. Díky osvětleným tlačítkům nepředstavuje žádný problém ani práce v noci. Tlačítka jsou dostatečně velká, aby je šlo jednoduše aktivovat i v rukavicích.

Dálkové ovládání pro větší bezpečnost

 • Kontrolovaná práce díky umístění ovládání v oblasti sloupku A
 • Mobilní ovládání garantuje nejlepší výhled do pracovní a nebezpečné oblasti
 • Kontrolovaným usazením a popojetím kontejnerů zamezení poškození
 • Atestované zařízení nouzového zastavení podle směrnice o strojních zařízeních
 • Jednoznačné spojení mezi ovládacím panelem a strojem, a tím žádný vliv „sousedních“ strojů
 • Provozní teploty -40° až +80° nepředstavují žádný problém

Běh programů

Tak můžete provádět ovládání s i.s.a.r.-control

 • Jednoramenný nosič kontejnerů
 • Dvouramenný nosič kontejnerů
 • Zadní sklápěč
 • Sklápěcí návěs
 • Elektrická posuvná plachta

K dispozici jsou tři různé průběhy programu:

 1. Příprava kontejneru k pojezdu:
  Vyjetí nápravové podpěry odblokování zajištění kontejneru, zajetí výložníku
   
 2. Pojezd kontejneru:
  Vyjetí nápravové podpěry, odblokování zajištění kontejneru, zajetí a vykývnutí výložníku, zajetí ochrany proti podjetí
   
 3. Zvednutí kontejneru a příprava k pojezdu:
  Vykývnutí výložníku, vyjetí výložníku, vyjetí zajištění kontejneru, zajetí nápravové podpěry

K dispozici jsou tři různé průběhy programu:

 1. Odblokování kontejneru:
  Sklopení všech sklopných háků, odblokování upínacího zařízení a zablokování (je-li k dispozici)
   
 2. Odstavení kontejneru:
  Vysunutí podpěr, sklopení všech sklopných háků, odblokování kontejneru, vykývnutí hlavního ramena
   
 3. Zablokování kontejneru a příprava k jízdě:
  Zajetí teleskopů, zablokuje upínací zařízení i háky na zádi.
  Všechny sklopné háky vyklopte nahoru, naposledy zajedou podpěrné patky – řidič se může spolehnout na to, že je dvouramenný nosič kontejnerů připraven k silničnímu provozu.

 

Řízení zadního sklápěče i.s.a.r.-control

K dispozici jsou dva různé průběhy programu:

 1. Vyklopení:
  Ochranu proti podjetí vyklopit nahoru, otevřít plachtu, otevřít zadní čelo, sklopit
   
 2. Spuštění dolů a příprava k jízdě:
  Spustit dolů, zavřít zadní čelo, zavřít plachtu, spustit dolů ochranu proti podjetí
Řízení sklápěcího návěsu i.s.a.r.-control

K dispozici jsou dva různé průběhy programu:

 1. Vyklopení:
  Ochranu proti podjetí vyklopit nahoru, otevřít plachtu, otevřít zadní čelo, sklopit
   
 2. Spuštění dolů a příprava k jízdě:
  Spustit dolů, zavřít zadní čelo, zavřít plachtu, spustit dolů ochranu proti podjetí
Řízení elektrické posuvné plachty i.s.a.r.-control

S předprogramovanými procesy sekvenčního ovládání je obsluha ještě jednodušší, neboť otevírání a zavírání plachty je integrováno v průběhu programu.

Sekvenční ovládání „Sklopit sklápěcí korbu“:

 1. Hydraulická ochrana proti podjetí se vyklopí nahoru
 2. Otevře se elektrická posuvná plachta
 3. Otevře se zadní čelo
 4. Začne proces hydraulického sklápění

Ke stažení

Prospekty a další informační materiály

Máte zájem o výrobek?

Najděte svou kontaktní osobu

 • Distribuce
 • Servisní dílny

Nebo nám napsat pomocí kontaktního formuláře.

Nebo nám napsat pomocí kontaktního formuláře.

*Ilustrační obrázky, mohou obsahovat volitelnou výbavu.