Social Media & Apps Header

Sociální média a aplikace

Společně s MEILLER Kipper

MEILLER@Social Media

Diagnostická aplikace MEILLER

Rychlé řešení problémů prostřednictvím smartphonu

Bezplatná diagnostická aplikace MEILLER pro iOs a Android rozpozná chybnou obsluhu nebo chybnou funkci u sklápěcí nástavby a okamžitě obsluze zašle návrhy k odstranění chyby. Tak si usnadníte každodenní práci na místě a výrazně zkrátíte doby výpadku.

Diagnostická aplikace je vhodná pro obsluhu všech dvouramenných a jednoramenných nosičů kontejnerů MEILLER. Prostřednictvím Bluetooth se systém spojí s příslušným vozidlem. Všechny technické údaje si pak můžete prohlédnout v přehledném zobrazení na smartphonu.

Při výpadku funkce u sklápěcí nástavby poskytne aplikace informace o dotyčných funkcích a odpovídající příčině. Obdržíte vhodné návrhy k řešení problému, a tak sami můžete na místě odstranit chybu. Pokud by i přesto bylo nutné přivolat servisního technika MEILLER, můžete být prostřednictvím diagnostické aplikace informováni o chybě.

Video: Diagnostická aplikace MEILLER