Sklápěč s korbou KAELBLE
kaelble-gluecksfund-im-elsass.jpg
V Alsasku byl objeven veterán z roku 1963 a zpětně odkoupen společností MEILLER.

Minulost

Šťastný nález v Alsasku

Sklápěče MEILLER jsou robustní. Tak také klenot, který objevil Jacky Below, jednatel MEILLER Lipsheim, byl v září roku 2007 nabídnut v Alsasku ke koupi: KAELBLE KDV 22 E 8 z roku 1963 s korbou firmy F. X. MEILLER. Tohoto typu podvozku bylo vyrobeno jen asi 50 kusů. Asi polovina z nich byla opatřena korbami MEILLER, z ostatních se staly tažné stroje nebo speciální vozidla. Přežilo jen několik z nich. Největší část byla po aktivní době nasazení sešrotována nebo demontována na součástky.

Předtím naše vozidlo stálo u vlastníka štěrkovny v Alsasku, milovníka veteránů. Ten koupil nákladní vozidlo ve špatném stavu od KAELBLE v Backnangu. Firma KAELBLE kromě jiného vyráběla i kolové nakládače, tak byla v kontaktu se štěrkovnou v Alsasku. Samotná společnost KAELBLE se chtěla pustit do rekonstrukce starého sklápěče s korbou poté, co získala jeden ze dvou podobných sklápěčů z kamenolomu ve Švábské Albě. Ale bohužel uzavření podniku jejich projekt předčasně ukončilo.

I tehdy bylo již jasné, že to vyžaduje větší úsilí než jen nový nátěr. Koneckonců byl sklápěč již u svého posledního majitele ve švábském kamenolomu ve špatném stavu. Sesterské vozidlo bylo na tom výrazně lépe a běží dodnes – samozřejmě jako veterán a již ne v rámci každodenního provozu.

Tak se sklápěč KAELBLE s korbou dostal 20. března 2012 za slunečného počasí v hrozném stavu do mateřského závodu MEILLER v Mnichově. 17 tun starého železa – nepojízdného. Po složení bylo vozidlo nejdříve odtaženo do prázdné haly. Aby bylo možné provést rekonstrukci vozidla mimo a vedle vlastního hlavního oboru činnosti, byla potřebná koncepce.

Video: Kaelble sklápěč s korbou KDV 22 E 8 s nástavbou sklápěče MEILLER

To je projekt

11. ledna 2013 konečně nastal ten správný čas: Při akci v zákaznickém servisu a dílně v mateřském závodě v Mnichově symbolicky i technicky zazněl startovací výstřel k zahájení projektu. Cíl: Na veletrhu BAUMA v dubnu 2016 měl být plně zrekonstruován sklápěč KAELBLE s korbou a prezentován v novém lesku. Na výstavách a veletrzích má historické vozidlo napříště zastupovat tradici inovativních řešení sklápěčů a přepravy společnosti MEILLER.

Mezitím mohlo proběhnout pátrání a mohly být navázány intenzivní kontakty s různými odborníky KAELBLE a archivem KAELBLE. Typový štítek byl analyzován a v našem archivu byly vyhrabány výkresy sklápěcí korby. Mohli být rekonstruovány předchozí majitelé i místa nasazení a historie. Přesnější údaje ke stavu vozidla a jeho konstrukčním skupinám mohly být zjišťovány postupně při inventarizaci.

Cíl rekonstrukce

Na základě opodstatněných informací o zachování a využití historických kulturních statků jsme se dohodli na prvním projektovém setkání dne 25. ledna 2013 o rekonstrukci sklápěče s korbou KAELBLE pomocí následujícího postupu:

Filozofie rekonstrukce

Vzhledem k zamýšlenému účelu použití byl tento přístup kombinací „rekonstrukce k zachování jádra“ a mírného „lepší než nová rekonstrukce“, přičemž se zamezilo začlenění moderních technologií, jako je např. elektronický zapalovací systém. Přikládáme velkou důležitost moderním opatřením proti korozi pro plechové a technické části, které nebyly v padesátých letech realizovatelné (jako je galvanický proces, lakování akrylovým a čirým lakem).

Schválení

Historická poznávací značka (poznávací značka H). Výhody jsou jasné: dobrá daňová sazba, žádná omezení využívání (např. jízda do zahraničí, vjezd do environmentálních zón) a vyšší hodnota vozidla.

Technické změny

Originální stav by měl zůstat plně zachován, s výjimkou nezbytných změn pro německé schválení a evropský vzhled. K tomu příkladně patří: oranžové směrovky vpředu, výstražná světla a přístroje VDO s německými číselníky a evropské reflektory s parkovacím světlem.

Příprava/pořízení dílů

Zde jsme formulovali následující cíle:

  • Jsou-li díly dostatečně dobré pro dosažení původního stavu, pak je třeba je upravit.
  • Je-li díl poškozený, zničený nebo není k dispozici, pak obstarat originální díl na příslušném trhu náhradních dílů.
  • Jestliže je díl neúměrně dražší nebo není k dispozici jako originální nový díl, pak jej obstarat na trhu použitých náhradních dílů nebo v případě potřeby nechat vyrobit individuální repliku.
  • Žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti provozu.

Abychom mohli dosáhnout cílů rekonstrukce, předali jsme určité práce, jako např. karosářské práce na kabině řidiče, očalounění, opravu motoru a galvaniku, jiným firmám.

kaelble-es-wird-ein-projekt.jpg
Odborníci u objektu touhy
Čerpadlo sklápěče vypadá vizuálně ještě velmi dobře
Čerpadlo sklápěče vypadá vizuálně ještě velmi dobře
Brzdový válec na zadní nápravě
Brzdový válec na zadní nápravě
Přední náprava
Přední náprava: Řídí a otáčí se – jde do opravy.
Elektrická část Kaelble
Elektrická část je sice k dispozici, ale děje se tady ještě něco?
Zkušební běh motoru: Podívat se, zda ještě běží.
Zkušební běh motoru: Podívat se, zda ještě běží.
K dispozici je také ovládání pro deflektory a výstupy vzduchu vytápění.
K dispozici je také ovládání pro deflektory a výstupy vzduchu vytápění.
Porézní zadní náprava
Nepříjemné překvapení: V zadní nápravě máme kazy a mezery ozubení.
U sběrače výfukových plynů něco prasklo
U sběrače výfukových plynů něco prasklo
Demontované zadní nápravy Kaelble
Demontované zadní nápravy. Zde jsme se setkali s ještě jedním nepříjemným překvapením.
Pohled na spojku a motor
Pohled na spojku a motor

Inventarizace

„Pokud to odšroubuješ, dočkáš se překvapení a nic není tak, jak se zdá.“ To jsou pravděpodobně dvě klíčová slova, která vás doprovázejí při zacházení s historickými vozidly.
Naším cílem bylo obnovit sklápěč s korbou nejen vizuálně, ale i funkčně. Všechny díly a konstrukční skupiny musely být zvednuty, zkontrolovány, renovovány nebo vyměněny. S touto pořádnou inventarizací a příslušnou dokumentací bychom chtěli zabránit nepříjemným překvapením, i když to nelze zcela vyloučit...

Rekonstrukce

Zde můžete v našich textech a na obrázcích krok za krokem sledovat rekonstrukci KAELBLE KDV 22 E8 se sklápěcí nástavbou.

  • Hydraulika
  • Rám vozidla
  • Hnací větev
  • Motor
  • Kabina řidiče
  • Korba sklápěče
Olejová nádrž s řídicím šoupátkem při čištění
Olejová nádrž s řídicím šoupátkem při čištění
Demontovaný lis sklápěče
Demontovaný lis sklápěče
Čerpadlo sklápěče na zkušební stolici
Čerpadlo sklápěče na zkušební stolici
Čerpadlo sklápěče rozložené na jednotlivé díly
Čerpadlo sklápěče rozložené na jednotlivé díly
Právě natřeno základní barvou
Právě natřeno základní barvou
Olejová nádrž s řídicím šoupátkem čeká na hydraulický olej.
Olejová nádrž s řídicím šoupátkem čeká na hydraulický olej
Pohled na kinematiku sklápěče v provozu
Pohled na kinematiku sklápěče v provozu

Srdcem každého sklápěče je hydraulika. Dokonce i před 60 lety bylo dosaženo pevnosti a nezničitelnosti, sklápěcí ventil a lis sklápěče nepodléhaly většímu opotřebení a byly plně funkční. Pouze ložisková pouzdra čerpadla sklápěče byly mírně opotřebená, a proto byla vyměněna. Sklápěcí ventil a lis se nacházely ve výborném stavu a čísla odpovídala původním originálním dílům.

Olejová nádrž byla vyčištěna, rovněž i filtr. Lis sklápěče a sklápěcí ventil byly zkoušeny na testovací stolici a bez dlouhých cavyků zvládly všechny testy. Byly jsme hrdí zejména na téměř nový stav hydraulického zařízení. Ani jednou nemusel být znovu nastavován provozní tlak.
Zvláštnost lisu sklápěče: Po dosažení koncové polohy se samočinně přepne na beztlaký okruh. Samozřejmě, že byly všechny díly natřeny novou barvou.

Holý rám
Holý rám
Krátce před přepravou do pískového tryskacího zařízení
Krátce před přepravou do pískového tryskacího zařízení
Rám výkyvné nápravy při tryskání
Rám výkyvné nápravy při tryskání
Dobře viditelné: Tepelné body při vyrovnávání rámu.
Dobře viditelné: Tepelné body při vyrovnávání rámu.
Stará výkyvná osa se vyvrtá
Stará výkyvná osa se vyvrtá
Nová výkyvná osa se otočí
Nová výkyvná osa se otočí
Základní nátěr je nanesen
Základní nátěr je nanesen
Montáž výkyvné nápravy
Montáž výkyvné nápravy
Různé montážní díly se dostanou zpět na své místo
Různé montážní díly se dostanou zpět na své místo
Silné pružinové svazky jsou zase namontovány
Silné pružinové svazky jsou zase namontovány

Ve skutečnosti je již rám nákladního vozidla velmi masivní a také u KAELBLE se nešetřilo ocelí a železem. I přesto mnoho stovek pracovních hodin zanechalo své stupy ve švábském lomu. Tak muselo být vozidlo několikrát převráceno na bok, protože při demontáži a kontrole jsme si všimli, že vedle úplně opotřebovaného agregátu výkyvné zadní nápravy v důsledku stálého přetížení, byl také ohnutý hlavní rám v oblasti motorového ložiska.

Rám byl tedy otryskán pískem a poté vyrovnán. Stará výkyvná náprava byla vyvrtána, byla vyrobena a namontována nová hřídel. Pružinové svazky obdržely nové upevňovací třmeny a výkyvná náprava nové uložení.

Deformované konstrukční díly mohou být v určitých mezích opětovně vyrovnány plamenem. K tomu účelu se na konstrukční díl dosadí tepelné body nebo klíny, které jsou zčásti zase rychle ochlazeny. Cílem je vytvořit malá místní zkrácení konstrukčních dílů. Tím v konstrukčním dílu vznikají napětí, která celkovou strukturu deformují správným směrem a se správným rozměrem. Bohužel není možné takto zachránit každou zdeformovanou konstrukční skupinu.
Vyrovnávání plamenem je komplexní a vyžaduje hodně zkušeností a trpělivosti. Tak trvalo několik týdnů, než jsme si byli jisti, kde a jak přiložit hořák na rám vozidla.

Rozložené nápravy
Rozložené nápravy
Rozdělovací převodovka
Rozdělovací převodovka
Rovná náprava demontována a připravena k opravě
Rovná náprava demontována a připravena k opravě
Čep nápravy
Čep nápravy
Planetová soukolí přední nápravy a hvězdice kol s brzdovými bubny
Planetová soukolí přední nápravy a hvězdice kol s brzdovými bubny
Již není co zachraňovat: Kuželové a talířové čelo druhé zadní osy jsou úplně zničené.
Již není co zachraňovat: Kuželové a talířové čelo druhé zadní osy jsou úplně zničené.
Prasklá skříň převodovky
Prasklá skříň převodovky
Také zde potřebujeme nová ložiska
Také zde potřebujeme nová ložiska
Zase kompletní
Zase kompletní
Právě nalakováno: Opravené nápravy a převodovka. V pozadí nová korba sklápěče.
Právě nalakováno: Opravené nápravy a převodovka. V pozadí nová korba sklápěče.

Hnací větev skládající se z hlavní a rozdělovací převodovky a náprav byla beze zbytku rozložena a opravena. Zde nám téměř každá konstrukční skupina připravila nová překvapení. Již při demontáži jsme si všimli, že kuželový pastorek a talířové kolo jedné ze dvou zadních náprav se úplně vylomily. Hlavní převodovka udělala nejdříve dobrý dojem, všechny převodové stupně lze spínat.

Nakonec jen zvědavosti některých učňů lze poděkovat za to, že jsme objevili poškození převodovky. Rychle ji rozebrali a přitom se objevilo pár nových překvapení. Vedle poškozených ložisek a zlomené řadicí tyče se také objevila trhlina v krytu převodovky. Evidentně šlo o rozdělovací převodovku, neboť zde byl zlomen starý vedlejší pohon pro čerpadlo sklápěče. Pravděpodobně někdy selhalo mazací čerpadlo. Hlavní převodovka byla tedy znovu uložena a trhlina v krytu opravena. Rozdělovací převodovka také dostala nová ložiska a novou vedlejší hnací hřídel.

Přední náprava byla kompletně přepracována a utěsněna. Vcelku ale byla v dobrém stavu. První zadní náprava byla ještě docela v pořádku, ale problémová byla spíše ta druhá. Neboť zde došlo, jak již bylo zmíněno výše, k vylomení kuželového a talířového kola. Skutečný problém. Nakonec se nám podařilo najít „jatečné vozidlo“, z něhož jsme mohli odebrat požadované díly.

Samozřejmě, že byla přepracována i brzdová soustava na všech nápravách, byly vysoustruženy brzdové bubny a vyměněna obložení. Další poškozený brzdový buben jsme ještě mohli nahradit naším nosičem dílů.

Zde byl ještě namontován motor
Zde byl ještě namontován motor
Obsah válců 19 litrů potřebuje masivní pevné nohy
Obsah válců 19 litrů potřebuje masivní pevné nohy
Motor se zahřeje k provedení vypláchnutí, aby se uvolnil kotelní kámen
Motor se zahřeje k provedení vypláchnutí, aby se uvolnil kotelní kámen
Po několika hodinách může zase volně dýchat
Po několika hodinách může zase volně dýchat
Uloženo ve válci: vstřikovací čerpadlo
Uloženo ve válci: vstřikovací čerpadlo
Demontované hlavy válců
Demontované hlavy válců
Na obroušené hlavy válců se nasadí ventilová sedla
Na obroušené hlavy válců se nasadí ventilová sedla
Čelní poháněcí ústrojí v motoru
Čelní poháněcí ústrojí v motoru
Obě olejová čerpadla motoru
Obě olejová čerpadla motoru
Poslední přípravy před ultimativním zkušebním během
Poslední přípravy před ultimativním zkušebním během
První známky života po opravě
První známky života po opravě
Výkonný ventilátor zde ještě viditelný před montáží chladiče
Výkonný ventilátor zde ještě viditelný před montáží chladiče
Motor čeká na své nové úlohy
Motor čeká na své nové úlohy

Sice jsme věděli, že motor běží, ale jeho běh nás moc nepřesvědčil. Komprese byla mírná, v kanálech chladicí vody podezření na kotelní kámen a sporné spalování při zkušebním běhu. Museli jsme se na to také podívat. Na demontovaném motoru byly uzavřeny a pak vypláchnuty kanály chladicí vody čisticí kapalinou. Pak došlo k demontáži.

Bylo opraveno vstřikovací čerpadlo včetně trysek a také hlavy válců potřebovaly hodně pozornosti. Všechny byly obroušeny a dostaly nové ventily, které jsme sehnali ve Španělsku. Olejová čerpadla byla vyčištěna a zkontrolována jejich funkce, rovněž i vodních čerpadel. Po výměně těsnění hlav mohl v září roku 2015 proběhnout první zkušební běh silného motoru V-8.

Naši učni při demontáži kabiny řidiče
Naši učni při demontáži kabiny řidiče.
Mnoha trpělivými údery kladiva byla vyrovnána stará čelní maska
Mnoha trpělivými údery kladiva byla vyrovnána stará čelní maska
Čelní maska při cínování
Čelní maska při cínování
Sotva tomu uvěříte: Rez!
Sotva tomu uvěříte: Rez!
Náhrada za poškozený roh
Náhrada za poškozený roh
Kabina řidiče připevněna
Kabina řidiče připevněna
Rekonstruovaný skelet kabiny řidiče krátce před otryskáním pískem a základním nátěrem
Rekonstruovaný skelet kabiny řidiče krátce před otryskáním pískem a základním nátěrem
Kabina řidiče zkušebně nasazená
Kabina řidiče zkušebně nasazená
Nejen plech, ale také dřevo je namontované v KAELBLE
Nejen plech, ale také dřevo je namontované v KAELBLE
Nové zadní čelo s originálním tvarem
Nové zadní čelo s originálním tvarem
Kapoty motoru s originálním rastrem zajišťovacích pásů kapoty
Kapoty motoru s originálním rastrem zajišťovacích pásů kapoty
Byl vestavěn starý německý dub
Byl vestavěn starý německý dub
Zvláště vyrobené nástroje k výrobě chladicí mřížky
Zvláště vyrobené nástroje k výrobě chladicí mřížky
Čelní maska při zkoušce
Čelní maska při zkoušce
Srovnání mřížek chladiče s emblémem chladiče: levá strana nová/pravá strana stará
Srovnání mřížek chladiče s emblémem chladiče: levá strana nová/pravá strana stará
Staré sedadlo řidiče nově potažené
Staré sedadlo řidiče nově potažené
Předmontovaný přístrojový držák
Předmontovaný přístrojový držák
Vnitřní obložení. Vypadá to skvěle, ne?
Vnitřní obložení. Vypadá to skvěle, ne?
Kabina řidiče s dveřmi a odtokovými žlábky
Kabina řidiče s dveřmi a odtokovými žlábky
Nalakované a s protipožární stěnou, začíná dostavba
Nalakované a s protipožární stěnou, začíná dostavba

Hodně práce jsme věnovali kabině řidiče. Jádro sice ještě bylo k dispozici, ale vlastně bylo všechno nějakým způsobem poškozené. Po demontáži všech dílů bylo jádro nejdříve otryskáno. Poté bylo jasné, že prakticky každá plechová část karoserie byla nějak napadena.

Oplechování bylo odstraněno a poškozená místa na střešním a předním spoileru opravena. Základní konstrukce kabiny byla postavena kousek po kousku na zkorodovaných místech se speciálně vyrobenými díly rámu. Vznikly nové závěsy a dveře byly opraveny.

Originální čelní maska získala dodatečně vyrobenou mříž. Také dřevěná konstrukce obložení střechy vznikla v karosárně. Po pozinkování bylo všechno opatřeno základním nátěrem a nalakováno. Následovala vnitřní výstavba. Sedadla byla očalouněna a potažena, palubní deska opravena, staré ozdobné lišty vyleštěny nebo vyměněny za nové. Tak tomu také bylo u podlahového plechu v kabině řidiče.

Abychom nezapomněli: Kompletní elektrický systém byl přestavěn podle původních schémat zapojení. Kromě toho jsme ještě získali originální otáčkoměr. Také kapota motoru i blatníky, které již nešlo zachránit, musely být znovu vyrobeny šikovnýma rukama.

Demontovaná korba
Demontovaná korba
Stará korba sklápěče. Navzdory tisícům krychlových metrů vytěžené zeminy se dno korby ještě neprolomilo.
Stará korba sklápěče. Navzdory tisícům krychlových metrů vytěžené zeminy se dno korby ještě neprolomilo.
Výroba korby u společnosti MEILLER v Moosachu. Tak byly v šedesátých letech svařovány korby sklápěčů.
Výroba korby u společnosti MEILLER v Moosachu. Tak byly v šedesátých letech svařovány korby sklápěčů.
Seřízení korby na svařovacím rámu
Seřízení korby na svařovacím rámu
Hotově provařená korba
Hotově provařená korba
Vzniká nová korba
Vzniká nová korba
Právě nalakováno v RAL 1007
Právě nalakováno v RAL 1007
Naše odborné kompetence ve Slaném
Naše odborné kompetence ve Slaném

Korba sklápěče pojme během svého pracovního života asi 5,6mil. m³ materiálu – ke srovnání: mnichovská aréna Alianz obsahuje 2,93mil. m³. Každému je jasné, že tahle skutečnost musela zanechat určité stopy. Pro společnost MEILLER jako výrobce a s požadavkem na kompletní rekonstrukci bylo rychle jasné, že korba sklápěče by měla být znovu vyrobena podle originálních podkladů.

To se rychle řekne, ale těžko udělá. Přirozeně, že má společnost MEILLER k dispozici potřebné podklady, ale dokumenty tehdy nebyly tak detailně vypracovány. V dnešní době je každý sebemenší samostatný díl přesně definován, nakreslen a očíslován. V době sklápěče KAELBLE tomu tak nebylo. Byly sestaveny výkresy konstrukčních skupin a definovány důležité samostatné díly a připojovací rozměry. Všechno ostatní, jako jsou styčné plechy, úhelníky, držáky, výztuže apod., byly v pracovních plánech uvedeny pouze jako náčrty.

Pracovníci v případě potřeby tyto díly tehdy vyráběli dokonce i během probíhající výroby. Takové pracovní plány neexistují již delší dobu. Jako podklad nám sloužily jen staré výkresy konstrukčních skupin i některé náčrty samostatných dílů a samozřejmě stará korba sklápěče. A tak v mnoha poledních přestávkách s kolegy z našeho podniku pro ocelové konstrukce ve Slaném vznikla nová korba sklápěče – nejdříve v CADu, a pak z oceli.

Smontování

Zadní nápravy přijdou pod nalakovaný rám
Zadní nápravy přijdou pod nalakovaný rám
Nová ložiska do podélného ramena s novými pryžovými těsněními a čepy
Nová ložiska do podélného ramena s novými pryžovými těsněními a čepy
Přední náprava je již na místě. Jen zadní náprava ještě něco potřebuje.
Přední náprava je již na místě. Jen zadní náprava ještě něco potřebuje.
První kola jsou namontována
První kola jsou namontována
Dva roky čekal rám na tento okamžik: Držáky zmizí
Dva roky čekal rám na tento okamžik: Držáky zmizí.
Právě namontovaný ráfek Trilex
Právě namontovaný ráfek Trilex
Vrcholný okamžik: Stojí na nových kolech
Vrcholný okamžik: Stojí na nových kolech.
Nová tyčová mřížka
Nová tyčová mřížka
Předmontovaná kabina řidiče
Předmontovaná kabina řidiče
Také čepy jsou hotové
Také čepy jsou hotové
Nové brzdové válce
Nové brzdové válce
Nové reflektory a blinkry v nárazníku
Nové reflektory a blinkry v nárazníku
Kapota motoru čeká na montáž
Kapota motoru čeká na montáž
Pohled na nový elektrický systém
Pohled na nový elektrický systém
„Veselka“ je na spadnutí
„Veselka“ je na spadnutí
Konečně se vzali
Konečně se vzali

Smontování začalo vyhotovením různých konstrukčních skupin. Aby se nic nepokazilo, bylo mnoho částí již před lakováním připojeno k rámu nebo podvozku. Tak jsme nemuseli provádět větší dodatečné práce na nalakovaných dílech.

S namontovanými nápravami mohl také být namontován nový brzdový systém. Kromě toho se přidruží osvětlovací zařízení. Následoval motor a převodovka i chladič včetně masky. Kabina řidiče byla dokončena na konzolách a poté nasazena. S nasazenou korbou sklápěče je vozidlo KAELBLE téměř kompletní.