Portréty zákazníků MEILLER: Společně s tím pohneme!

Společně s tím pohneme!

Portrét zákazníka: hasiči letiště Frankfurt

Neonově červený všeuměl

Od moderního Airbusu A380 přes nebezpečné zboží až ke koním a hadům. Na obrovské ploše frankfurtského letiště hasiči zasahují nejen při požáru.

Jednoramenný nosič kontejnerů, hasiči letiště Frankfurt

Extrémně těžká letadla působí jako létající mrakodrapy, všude kolem jezdí vozíky se zavazadly, téměř nekonečné přistávací dráhy a stovky tisíc lidí každý den. Frankfurtské letiště není normální pracoviště. Pro 300 mužů a žen v hasičském sboru je to však normální všední den. Jsou odpovědní za 24 kilometrů čtverečních. Letiště je jako malé město, se 78 000 zaměstnanci, každý den s téměř 200 000 cestujícími a stovkami letadel. Tamější hasičský sbor je největší hasičský sbor v celé Evropě. Každý rok zvládne až 5 500 zásahů.

Jak zazní siréna, musí to jít rychle. Pro ženy a muže hasičského sboru to pak znamená: navléci si černé bezpečnostní boty a nehořlavé oděvy. S ochranným dýchacím přístrojem váží celé vybavení až 30 kilo. Velká hasičská vozidla mají jen 180 sekund čas, pak musí být na místě nehody. Nasazení jsou různá, vysvětluje Detlef Kraft: „Většinou jsou to požární poplachy a technická pomoc, včetně olejových skvrn při poškození vozidel. A přirozeně musíme ke každému požárnímu poplachu. Nicméně devět z deseti jsou falešné poplachy.“ Při příletu letadla musí všichni odjet, říká Kraft. Průměrně vyjíždí kolegové patnáctkrát za den.

Jeden z nejnebezpečnějších zásahů proběhl v roce 2004. Na sousední A3 měla nehodu cisterna. Převážela 30 000 litrů benzinu. Zásahové síly na místě si vyžádaly pomoc kolegů z letiště. Samy by nemohly plameny dostat dostatečně rychle pod kontrolu. Hasiči z letiště tedy vyjeli s velkými hasicími vozidly. Detlef Kraft ještě stále o tom mluví s velkou hrdostí: „Kolegové přijeli s velkým hasicím vozidlem a přívěsnou cisternou a během několika minut uhasili požár. Naše vozidla jsou pro tento účel přesně optimalizována – velikosti nádrží, čerpadlo a hasicí rameno jsou dokonale vzájemně přizpůsobeny.“

I ten nejmenší náznak může vyvolat zásah

Neonově červení záchranáři jsou také přivolání, pokud se zastaví výtahy a lidé v nich zůstanou uvězněni. To jsou pro ně rutinní úkoly. Ale také se již setkali s bombovým ohrožením, při kterém pak musel vyjet celý hasičský sbor. Nikdy předem nevíte, zda bude zásah snadný nebo zda půjde o něco vážného, líčí Detlef Kraft. Nouzová přistání neexistují. Zde se jim říká bezpečnostní přistání. Tady může i ten nejmenší náznak vyvolat zásah: Zápach kouře v kuchyni na palubě letadla, nejasné zablokování podvozku nebo trhlinka v okenní tabuli kokpitu. Detlef Kraft vysvětluje: „To jsou všechno situace, které ale musí pilot nahlásit jako bezpečnostní přistání, neboť na prvním místě je bezpečnost leteckého provozu. Pak vyjedou naši lidé, jedou vedle letadla a jsou ve spojení s pilotem.“ Většinou se zase rychle vrátí zpět na stanici, aniž by se něco přihodilo. Někdy vyhledají pilota a sami se podívají na daný problém, aby se z toho poučili.

Hasičský sbor jako poskytovatel služeb

Když jsou ostatní v koncích nebo nejsou dostatečně vybaveni, nejsou hasiči daleko: V čistírně odpadních vod v letištním prostoru musí být z prvního patra vyzvednuta velká nádrž. Pro hasiče přátelská služba. Použije se jeřáb MEILLER upevněný na hasičském vozidle.

Firma MEILLER je u hasičského sboru zastoupena jednoramennými nosiči kontejnerů a nakládacími jeřáby. Tyto jsou výhradně jen od MEILLER. Kromě toho mají hasiči ještě několik přepravních přívěsů na kontejnery. Hasiči letiště již mnoho let důvěřují výrobkům MEILLER. Jednoramenné nosiče kontejnerů MEILLER jsou velmi důležité pro 75 kontejnerů hasičského sboru, z nichž většinu tvoří speciální kontejnery: Jeden speciálně pro nebezpečný materiál, další pro záchranu zvířat. Proto jsou díky systému výměnné nástavby hasiči letiště maximálně flexibilní. Na svých vozidlech mohou podle potřeby používat různé kontejnery. Rudolf Moses je u hasičského sboru odpovědný za vozidla a techniku. Jeho mínění o výrobcích MEILLER: „Když hoří, musí fungovat. A dosud byla vždy spolehlivá.“

V rámci přátelské služby je v čistírně odpadních vod nasazeno pět hasičů. Zatímco jeden přijíždí s velkým automobilem do haly, druhý specialista řídí jeřáb. Je to práce, kde je důležitý každý milimetr. Jeden špatný pohyb joystickem a již může dojít k drahé nehodě.

S výrobky MEILLER ještě nikdy neměli žádné problémy. To je také věcí spolehlivého zákaznického servisu. Neboť každý rok se na letiště dostaví dva servisní technici společnosti MEILLER a během tří až čtyř dnů důkladně prověří všechna zařízení a vozidla. Provedou údržbu přístrojů a zkontrolují každý šroub. Hasičský sbor sice má vlastní servisní techniky vozidel, ale znalosti a zkušenosti lidí z MEILLER jsou vítány.

V čistírně odpadních vod jeřáb MEILLER pomalu posouvá obrovskou obludu směrem k podlaze. Na konci všechno funguje jako na drátku. Zase jedna úspěšná služba hasičského sboru bez nějaké nehody. Rudolf Moses komentuje: „Musí fungovat nejen lidé, ale také stroje.“

„Kdykoli může být spuštěn poplach“

Aby ale fungoval člověk, musí být u hasičů letiště připraven na všechno. Muži a ženy jsou v pohotovosti po celých 24 hodin. Nikdy ráno neví, co na ně čeká přes den. Relaxace není vždy snadná, vypráví Alexander Jung, který tady pracuje již 20 let: „Zde se nespí. Jen se odpočívá. Vždy máme na mysli: Kdykoli může být spuštěn poplach. I ten nejmenší hluk vás vybudí.“ Přesto je tady odpočinková místnost a dokonce i postele: Alexander Jung vypráví, ráno se dostane domů a je vyřízený, i když museli v noci zasahovat jen párkrát.

Je to náročná práce, i pokud jde o tělesnou stránku. Každý týden přichází lektor v oboru tělesné výchovy a sportu a muži a ženy absolvují kruhový trénink, vypráví Rudolf Moses: „Tedy, i když jsem hasič, musím dbát na své zdraví a udržovat se v kondici.“ Každý musí absolvovat pravidelný trénink s ochranou dýchacích orgánů, při kterém se musí s plnou výbavou proplazit labyrintem podobným kleci, přirozeně za velkého tepla. V sázce je způsobilost pro tuto službu, protože ne každý to zvládne. Obvykle se končí až v 65, popř. 67 letech, neboť muži a ženy z hasičského sboru nejsou úředníci, ale normální zaměstnanci Fraport AG.

Práce s rizikem

Detlef Kraft zde zažil již mnohé: záplavy, jedovaté látky, viry nebo dokonce i radioaktivní materiál – rozpětí je doopravdy široké. U hasičů jsou také k dispozici specialisté. Někteří z nich jsou také vyškoleni v záchraně zvířat. Kraft vysvětluje: „Již jsme hledali divočáky a odchytávali psi, kteří utekli. Také každý den překládáme zvířata. Každou chvíli něco uteče. Už jsme také chytali hady nebo koně. Je jedno, co se stane, v případě nebezpečí jsou přivoláni hasiči.“

Zatímco vypráví, ozve se siréna. Velkou rychlostí se muži vyřítí k vozidlům. Naskáčou do jasně červených velkých vozidel a jedou vstříc nejistému nasazení. Obludy o síle 1 400 koní se ženou směrem k letištní ploše.