Portréty zákazníků MEILLER: Společně s tím pohneme!

Portréty zákazníků a reference

Společně s tím pohneme!

Zpráva o nasazení: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Tepelně izolované sklápěcí návěsy MEILLER usnadňují kvalitní pokládání asfaltu

„Dálnice A 70 Bamberg směr Schweinfurt mezi Knetzgau a Schonungen kolona 6 km kvůli staveništi.“ Jedno rádiové hlášení mezi mnoha. Už zase kolona – ale opravy vozovek jsou nutné kvůli plynulé a trvalé dopravě. Potřebnou kvalitu nabízí stavební podnik Leonhard Weiss: Musí vyasfaltovat 60 500 m² pro každý jízdní pruh v délce 5,6 km za velmi krátkou dobu. Výzva: Musí být zaručena nepřetržitá dodávka horkého asfaltu. K tomu účelu použil Leonhard Weiss sklápěcí návěs MEILLER s tepelnou izolací. Tak se zvýší kvalita pokládání.

 

Tepelně izolovaný sklápěcí přívěs k výstavbě silnic

Řidič Jörg Volkmann otáčí, vyklápí ochranu proti podjetí nahoru a popojíždí zpět přesně k odtlačovacím kladkám silničního finišeru. Stiskne brzdu finišeru a stává se součástí továrny na asfalt, která se pomalu a plynule valí dopředu. Nesmí dojít k zastavení, protože tak by došlo k nežádoucímu přerušení v asfaltovém povrchu. A tak přijíždí jeden sklápěč s korbou za druhým k rovnoměrnému nanášení 25 000 t asfaltu pro každý jízdní pruh.

Volkmann jako zaměstnanec Leonhard Weiss jezdí s jedním z 10 nových sklápěcích návěsů s tepelnou izolací tradičního mnichovského výrobce, společnosti MEILLER. S touto investicí stavební podnik zcela splní ustanovení vyplývající ze zákonodárství. Vysoká a rovnoměrná teplota směsi je důležitá pro trvale udržitelnou výstavbu silnic, protože jen tak je zaručena kvalita povrchu.

Při nákupu sklápěče byla pro Helmuta Bissingera, vedoucího techniky silničních vozidel, rozhodující nejen cena, také „posuzujeme kvalitu, nástavbu, nápravy a plachtové systémy.“ Oceňuje trvanlivost výrobků MEILLER, měly by zůstat v provozu po dobu 8 nebo 10 let.

Pracovní výsledky ovlivněné kvalitou výrobků MEILLER

Řidič Jörg Volkmann čeká na znamení, pak svědomitě spustí proces sklápění. Odpařující se horká asfaltová směs 180 °C teče do přejímací nádrže finišeru. „Směs zůstává v tepelném sedlovém návěsu MEILLER absolutně horká“ informuje řidič. „Jednou jsem v koloně stál 10 hodin, a materiál byl stále ještě použitelný.“ To zajišťuje izolační materiál o tloušťce 80 mm v kombinaci s dvojitým obložením z nerezové oceli MEILLER. „Materiál lze dobře zpracovat a vypadá dobře“, říká Jörg Volkmann.

Pro Helmuta Bissingera je důležitá kvalita a odolnost vůči teplu (i plachta). MEILLER zaručuje zákonná zadání s certifikátem podle směrnice VDI 2055, jako jeden z prvních výrobců vůbec. Tak Leonhard Weiss stíhá termíny a zajišťuje požadovanou kvalitu: s nejlepší technikou na staveništi. Krátké rozhodování a plnění termínů jsou pro stavební podnik velmi důležité.

Elektrická posuvná plachta: rychle a komfortně

Při krátkém zastavení na parkovišti Jörg Volkmann vyčistí zadní čelo a klapky od zbytků asfaltu. Proto se po stisku tlačítka otevře elektrická posuvná plachta, abyste lépe viděli do korby. Neztrácí čas: Ochranu proti podjetí zase sklopí dolů, posuvná plachta se zase zavře, aby zůstala korba teplá – a jede se dál.

Leonhard Weiss svá vozidla ze zásady vždy nechává vybavit elektrickou posuvnou plachtou. „Ochrana před úrazy je pro nás důležitá, moji řidiči nikde nemusí šplhat nahoru“, tvrdí Helmut Bissinger. „To nám ušetří čas, proto jsou pro nás velmi hospodárné. Kromě toho lze plachtu jednoduše obsluhovat a čistě přiléhá.“ Dodatečně může řidič prostřednictvím kamery, která je umístěna na předním čele, provádět kontrolu nakládky pod plachtou.

Atraktivní podmínky

Řidič Jörg Volkmann nabírá směr ke směšovacímu zařízení, nový náklad je připravený. Zařízení přesně, podle hmotnosti, naplní korbu MEILLER 26 t mastixového asfaltu s drtí – díky elektrické posuvné plachtě i tentokrát nemusí řidič vystupovat. S dobrou náladou se vrátí zpět na staveniště.

„Vůbec se nestresuji“, směje se Volkmann. U Leonharda Weisse vládnou správné pracovní podmínky. Dobře vyškolení a motivovaní zaměstnanci jsou cenným přínosem pro rodinný podnik. K tomu patří vybavení nejmodernější technologií. Výrobky MEILLER zatraktivňují práci řidičů.

A pokud něco nefunguje, jedna z mnoha základen MEILLER není daleko. „Servis MEILLER dobře funguje. Přijede, když zavoláme. I ve dvou, jestliže je to nutné.“

MEILLER zajistí hospodárnost

V zimě vozí Jörg Volkmann jiný materiál: drcený štěrk, kamení nebo úlomky – se stejným sedlovým návěsem s tepelnou izolací MEILLER. Neboť korbu z oceli Hardox® odolné vůči opotřebení lze univerzálně používat. „Můžeme dokonce vozit i kapaliny, zadní stěny jsou absolutně vodotěsné“, potvrzuje Helmut Bissinger. Společnost Leonhard Weiss, která má 10 nových sklápěcích návěsů MEILLER, získává všechno: hospodárný provoz, vysokou dostupnost a „radost z výstavby“.

Leonhard Weiss jezdí se sklápěči MEILLER

Rodinný podnik Leonhard Weiss GmbH & Co. KG se sídlem v Göppingenu a Satteldorfu nabízí řešení z jediného zdroje v oblasti traťové infrastruktury, výstavby silnic a sítí a inženýrství a staveb na klíč. Stavební podnik klade důraz na dobře vzdělané zaměstnance a nejlepší techniku. Výrobky MEILLER přitom hrají důležitou roli: V oblasti sklápěcích návěsů, zadních a třístranných sklápěčů používá z 90 % výrobky MEILLER. Společnost si cení přímých obchodů, které nabízí MEILLER na základě strategické spolupráce s výrobci nákladních automobilů.